شاید دوباره ببینمت

امیدواریم لحظات خوشی را در کلبه کوچک رزمی ما داشته باشید .

مجموعه ای از عکس های ورزش رزمی کونگ فو توآ
نویسنده : وحید روستا آزاد - ساعت ٤:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٤/۳٠
 

                  

                             

       سپهسالار۱                        سپهسالار۲                همراهان باشگاه کولاک

                   

       اردوی حصار                 همراه حامد محمدی              همراه امیرحسین۱

                   

  همراه امیرحسین۲                      شاهین                           آرم تن و روان

                   

     باشگاه کولاک               راهدان وحید روستا آزاد۱     راهدان وحید روستا آزاد۲

                   

همراه میثم عباس زاده۱     همراه میثم عباس زاده۲      همراه عباس محبوبی۱

                   

همراه میثم عباس زاده۳     همراه میثم عباس زاده۴    همراه میثم عباس زاده۵    

                   

همراه میثم عباس زاده۶         همراهان (حصار)             همراه عباس محبوبی ۲

                   

 محمدرضا-میثم-عباس      همراه علی اکبرتقی پور          همراه محمدمهدی

                   

همراه میثم عباس زاده ۷        همراهان (حصار)           اردوی ورزشی همراهان

                   

 استاد جمال باغبان ۱            استاد جمال باغبان۲            استاد جمال باغبان۳

                    

             مهر                     اردوی ورزشی همراهان        همراه میثم عباس زاده ۸

                   

همراه مسعود(آروین)         همراه علیرضا حق بین        راهدان وحید روستا آزاد۳

                                           

  همراه امیر امین آبادی                                           همراه محمد مهین روستا

                                               

همراه محمد رضا خلیقی                                          همراه محمد رضا خلیقی

                                              

  همراه امیر امین آبادی                                             همراه امیر امین آبادی 

         

                                   همراه امیر امین آبادی (خط چهار)

                

 همراه حامد محمدی (خط چهار)                           همراه امیر امین آبادی

                

     همراه محمد مهین روستا                                  همراه حامد محمدی

                

            اردوی همراهان                                             اردوی همراهان

                 

       همراه مسعود (خط سه)                       عباس - استاد - میثم - محمد رضا

                 

                اردوی حصار                                                  اردوی حصار

                  

                                                 همراه عماد (خط یک)

                                         

          همراه عماد                                                    همراه محمد رضا حقانی

                                       

                                           همراه محمد مهدی

   

                                                   همراهان

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                         مفهوم آرم کانگ فو                   

 مشخصات عبارتند از:

الف - هلال قرمز بالای مشت نشان دهنده فلسفه خون کانگ فو یعنی مبارزه تا آخرین قطره خون در راه آزادی انسانها می باشد.

ب - مشت در میان دایره سیاه نشان دهنده قیام از دل تاریکیها و پلیدیهاو همه آنچه که انسان امروز از خود بیگانه کرده ودر بند کشیده است.

و مشت نشانه تجاوز نمی باشد ،بلکه حالت دفاعی دارد که از شکل آن نیز مشخص است .

ج - هلال سفید زیر مشت نشان دهنده نژاد سفید ایرانی است.

د - کره جهان زیر مشت و نقشه ایران در وسط کره بعنوان پایگاه کانگ فو توآ در جهان مشخص شده است .

این آرم روی سینه طرف چپ قرار می گیرد که مشت حفاظت از قلب ماست که طپش آن صدای فکر مان است.

پس آرم کانگ فو نیز دفاعی بودن این هنر را نشان می دهد و بازگو کننده این نقطه است که :

 

                       

                     پیکار ما فقط برای دفاع از انسانیت است

 

 


 
comment نظرات ()